Voorzitter, Mieke Van den Brande, op de werf

Met dit geïntegreerd jaarverslag 2022 geeft Pidpa een belangrijk signaal dat ‘duurzaamheid’ steeds verder wordt verankerd in haar beleid en haar werkzaamheden. Daar waar vroeger immers afzonderlijk een jaarverslag, een duurzaamheidsverslag en een financieel jaarverslag werd gepubliceerd, krijgt dit alles nu zijn plaats in één geheel. Op deze manier zetten wij een stap vooruit om te voldoen aan de zogenaamde Corporate Sustainability Reporting Directive van de Europese Unie. 

Dankzij dit vernieuwde jaarverslag krijgt u als lezer een goed beeld van de impact van Pidpa op mens en milieu. Als integraal waterbedrijf dragen wij immers niet alleen zorg voor een duurzaam beheer van de watercyclus, maar zijn wij ons ook sterk bewust van de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij dragen.  Een verantwoordelijkheid die wij vast en zeker niet uit de weg gaan!

In 2022 was de watersector opnieuw in volle beweging. Ook wij werden geconfronteerd met nieuwe verwachtingen en nieuwe uitdagingen. Een bloemlezing van onze oplossingen op maat vindt u terug in dit jaarverslag. Het biedt u dan ook een mooie steekkaart van ons aanbod en ons engagement om –samen met onze medewerkers, klanten en vennoten- verder te bouwen aan een toekomstgericht en duurzaam waterbeheer.

Tot slot is en blijft Pidpa uw betrouwbare waterpartner. Klanten en vennoten kunnen elke dag opnieuw rekenen op ons engagement en de kwaliteit van onze producten en diensten. Een belofte die wij waarmaken, zeven dagen op zeven, 24 uur per dag. Voor onze medewerkers zijn wij een betrokken werkgever die de mens centraal stelt in al zijn bedrijfsprocessen.

Ik wens u veel leesplezier.

Mieke Van den Brande, voorzitter

 

 

Eddy Troosters CEOHet succes van Pidpa als integraal waterbedrijf ligt in het engagement van onze medewerkers, de flexibiliteit van onze organisatie en de durf om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen voor de waterproblemen van vandaag en morgen.

Stuk voor stuk zijn onze medewerkers specialisten in hun vakgebied en dankzij hun grote engagement leveren zij net dat stukje meer service dan men zou kunnen verwachten. Dat gebeurt vaak in moeilijke en barre omstandigheden, zoals het herstellen van een lek bij regenweer of vrieskoude, dag en nacht. Maar ze gaan door totdat iedereen weer kan genieten van ons water. Deze klantbetrokkenheid vinden we terug in alle diensten, in alle jobs. Waar en hoe je ook in contact komt met Pidpa, onze medewerkers staan voor je klaar.

Als modern bedrijf staat Pidpa midden in de wereld en moeten wij rekening houden met wat er om ons heen gebeurt. Ook in 2022 werden wij geconfronteerd met een aantal gebeurtenissen die een grote impact hadden op de werkzaamheden van Pidpa. Denken wij maar aan de oorlog in Oekraïne die naast al het menselijke leed en ellende ook gevolgen heeft op de prijzen van grondstoffen en goederen. Daarenboven worden de gevolgen van de klimaatopwarming jaar na jaar nog meer zicht- en voelbaar. 

Dit alles heeft tot gevolg dat wij als bedrijf ons flexibel moeten kunnen inpassen in deze nieuwe markt- en bedrijfseconomische wetmatigheden, terwijl tezelfdertijd de verwachtingen op product- en dienstenniveau van onze klanten wijzigen.  Aan ons om met de aanwezige kennis en ervaring van onze medewerkers te blijven zoeken naar innovatieve oplossingen binnen onze eigen bedrijfswerking en in antwoord op onze klanten.

Eddy Troosters, CEO